ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCOWE PLANY

Inne akty planowania przestrzennego

Miejscowe Plany

Mapa jednostek urbanistycznych

LEGENDA:

01 - Oliwa Dolna

02 - Oliwa Górna

03 - Brzeźno

04 - Nowy Port

05 - Młyniska Letnica

06 - Zaspa

07 - Wrzeszcz Dolny

08 - Wrzeszcz Górny

09 - Brętowo

10 - Piecki Migowo

11 - Śródmieście Historyczne

12 - Siedlce

13 - Stogi Portowe

14 - Stogi Mieszkaniowe

15 - Błonia Płonia

16 - Orunia Olszynka

17 - Chełm

18 - Zakoniczyn Łostowice

19 - Maćkowy

20 - Św. Wojciech

21 - Osowa Barniewice

22 - Kokoszki Mieszkaniowe

23 - Jasień Szadółki

24 - Wyspa Sobieszewska

25 - Kokoszki Przemysłowe

26 - Złota Karczma

27 - Klukowo Rębiechowo

28 - Lasy Oliwskie

Wpisz 3 pierwsze znaki
Nazwa Planu Numer planu Uchwała Jednostka urbanistyczna Status
Zaspa - MPZP Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku 0623 XXXVIII/1014/17 z dnia 25.04.2017 06 - Zaspa Obowiązujący
Zaspa - MPZP rejonu Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II w mieście Gdańsku 0622 XXXV/952/17 z dnia 23.02.2017 06 - Zaspa Obowiązujący
Zaspa - MPZP Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera w mieście Gdańsku 0621 XXXII/662/12 z dnia 29.11.2012 06 - Zaspa Obowiązujący
Zaspa - MPZP rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej w mieście Gdańsku 0620 XXXVI/1022/09 z dnia 28.05.2009 06 - Zaspa Obowiązujący
Zaspa - MPZP rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej w mieście Gdańsku 0619 XXXIX/1105/09 z dnia 27.08.2009 06 - Zaspa Obowiązujący

Wyświetla 1 z 47 stron

Powrót