ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCOWE PLANY

Inne akty planowania przestrzennego

Miejscowe Plany

Mapa jednostek urbanistycznych

LEGENDA:

01 - Oliwa Dolna

02 - Oliwa Górna

03 - Brzeźno

04 - Nowy Port

05 - Młyniska Letnica

06 - Zaspa

07 - Wrzeszcz Dolny

08 - Wrzeszcz Górny

09 - Brętowo

10 - Piecki Migowo

11 - Śródmieście Historyczne

12 - Siedlce

13 - Stogi Portowe

14 - Stogi Mieszkaniowe

15 - Błonia Płonia

16 - Orunia Olszynka

17 - Chełm

18 - Zakoniczyn Łostowice

19 - Maćkowy

20 - Św. Wojciech

21 - Osowa Barniewice

22 - Kokoszki Mieszkaniowe

23 - Jasień Szadółki

24 - Wyspa Sobieszewska

25 - Kokoszki Przemysłowe

26 - Złota Karczma

27 - Klukowo Rębiechowo

28 - Lasy Oliwskie

Wpisz 3 pierwsze znaki
Nazwa Planu Numer planu Uchwała Jednostka urbanistyczna Status
Nowy Port – Letnica MPZP rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej w mieście Gdańsku 0410 XVII/359/19 z dnia 28.11.2019 04 - Nowy Port Obowiązujący
Nowy Port - MPZP rejon ulicy Na Zaspę 31a – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w mieście Gdańsku 0409 XXXVIII/1013/17 z dnia 25.04.2017 04 - Nowy Port Obowiązujący
Nowy Port - MPZP rejon ulicy Wyzwolenia 8 - teren Zespołu Szkół Morskich w mieście Gdańsku 0408 LVI/1295/14 z dnia 28.08.2014 04 - Nowy Port Obowiązujący
Nowy Port - MPZP rejon placu ks. Jana Gustkowicza w mieście Gdańsku 0407 XXIX/576/12 z dnia 30.08.2012 04 - Nowy Port Obowiązujący
Nowy Port - MPZP w rejonie ulicy Wyzwolenia 48 i 49 w mieście Gdańsku 0406 XXX/836/08 z dnia 27.11.2008 04 - Nowy Port Obowiązujący

Wyświetla 1 z 42 stron

Powrót