Repozytorium zawiera dla poszczególnych planów miejscowych pliki gml, geotiff. Ponadto w miarę dostępności zasób uzupełniany jest o inne dokumenty związane z etapem opracowania lub obowiązującym planem. Przedstawiony zbiór uporządkowany jest według kolejności chronologicznej (aktualne wersje są najwyżej).

Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich w mieście Gdańsku

Nr planu: 1852

Jednostka urbanistyczna: 18 - Zakoniczyn Łostowice

obow-icon
Plan OBOWIĄZUJĄCY
obow-icon
Plan UCHWALONY NIEOBOWIĄZUJĄCY
obow-icon
Plan PROCEDOWANY
obow-icon
Plan NIEOBOWIĄZUJĄCY
Powrót