Zagospodarowanie przestrzenne i decyzje

w Mieście Gdańsku

Przedstawiamy Państwu zbiory danych przestrzennych zagospodarowania przestrzennego i decyzji administracyjnych. Dane zamieszczone w zbiorach mogą być pobierane i odczytywane. Portal będzie sukcesywnie napełniany. Sposób prezentacji danych jest zgodny z rozporządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020r. poz. 1916).